Informatii generale

Echipa de proiect
 • 1
 • 2
 • 3
Obiectiv general proiect

Constă în creșterea cu 333 a numărului de elevi din învățământului tehnic și profesional din județul Ialomița care participă la programe de învățare pentru accesul la un potențial loc de muncă și facilitarea angajării pentru 167 de absolvenți participanți la proiect cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv.

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN IALOMIȚA și-a asumat realizarea unui grup țintă de 333 de elevi. Elevii provin din rândul celor care urmează cursuri profesionale și tehnice în 5 unități de învățământ din Ialomița, astfel:

 • Liceul Tehnologic A.I. Cuza Slobozia – 73 elevi
 • Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia – 90 elevi
 • Liceul Tehnologic Înălțarea Domnului Slobozia – 48 elevi
 • Liceul Tehnologic Urziceni – 89 elevi
 • Școala Profesională Reviga – 33 elevi

Cei 333 elevi din grupul tinta studiaza în 8 domenii de calificare si 14 calificari dupa cum urmează:

 • MECANICĂ (calificări Sudor, Tehnician mecatronist, Mecanic auto, Mecanic agricol, Mecanic echipamente hidraulice si pneumatice)
 • TEHNIC / ELECTRIC (Electrician întreþinere si reparatii)
 • INDUSTRIE ALIMENTARA (Bucatar)
 • ESTETICĂ ȘI IGIENA CORPULUI OMENESC (Coafor stilist)
 • SERVICII / ECONOMICE (Tehnician in activitati economice)
 • AGRICULTURĂ (Horticultori, Agricultori culturi de camp, Lucrator in agricultura ecologica, technician in agricultura)

Practica se va realiza în domeniul de calificare/calificarea pe care le studiaza fiecare elev, deci angajatorii au afaceri în cele 5 sectoare de viitor enunțate mai sus.

Obiective specifice

OS1. Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a 333 de elevi din învățământul tehnic și profesional din județul Ialomița și dezvoltarea unei aplicații online de facilitare a tranziției de la școală la piața muncii pentru elevii celor 5 unități de învățământ tehnic și profesional din județul Ialomița.

OS2. Oferirea de servicii de orientare și consiliere de carieră și dezvoltarea competențelor transversale pentru 333 de elevi din învățământul tehnic și profesional din județul Ialomița, dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru 55 de elevi care vor înființa 5 firme de exercițiu în 3 unități de învățământ.

OS3.Dezvoltarea competențelor profesionale pentru 40 de elevi din învățământul tehnic și profesional din județul Ialomița și alinierea lor la standarde europene prin participarea la stagii de practică, conform calificării lor, în Italia

Rezultate asteptate

R1. 333 elevi care beneficiază de stagii de practică în mediul real de lucru, 5 unități de învățământ profesional și tehnic partenere în proiect, 12 angajatori parteneri de practică, o metodologie de practică elaborată, 28 tutori de practică instruiți, 167 persoane din Grupul tintă angajate

R2. 55 elevi vor dobândi competențe antreprenoriale și vor înființa 5 firme de exercițiu, 3 unități de ÎPT vor dobândi experiență în înființarea și dezvoltarea firmelor de exercițiu, un curs de Competențe antreprenoriale adaptat elevilor din ÎPT, un canal de YouTube pentru promovarea antreprenoriatului

R3. 8 competiții profesionale și 14 concursuri pe meserii, un târg al firmelor de exercițiu și o competiție antreprenorială, 333 elevi GT stimulați pentru performanță

R4. 333 elevi consiliați și orientați în carieră, 333 elevi motivați pentru o viață activă

R5. Un sistem de informare fundamentat pe o cercetare amănunțită, 14 angajatori înscriși în sistem, 5 scoli ÎPT înscrise în sistem

R6. O soluție inovativă cu instrumente IT de facilitare a practicii, un curs de voluntariat, două instrumente de consiliere, orientare, evaluare a competențelor prin intermediul TIC

R7. 40 elevi din GT trimiși la stagii de practică externe, 4 parteneriate externe pentru derularea stagiilor de practică

Voluntariat

333 de elevi vor fi inițiați în voluntariat, oferindu-li-se astfel posibilitatea de a-și diversifica abilitățile și a lărgi orizontul cunoașterii personale. Elevii vor fi astfel responsabilizați socio-economic.

  Soluția inovativă de dobândire a competențelor socio-civice prin voluntariat va iniția și dezvolta parteneriate între ONG-uri și partenerii sociali pe de o parte și unitățile de ÎPT pe de altă parte în scopul organizării de activități comune de voluntariat cu participarea elevilor; activitățile de voluntariat îi vor ajuta pe copii să se adapteze mai bine societății.